” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే అరణ్య ప్రాంతం ఉంది. Cookies help us deliver our services. How to say desert in Telugu? Eḍāri. Telugu. Wizard definition is - one skilled in magic : sorcerer. deserter definition: 1. a person who leaves the armed forces without permission 2. a person who leaves the armed forces…. To leave one's duty or post, especially to leave a military or naval unit without permission. By using our services, you agree to our use of cookies. ఇసుక మైదానము. See comprehensive translation options on Definitions.net! (of a dog or wolf) making a loud, sad…. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Manganese: Telugu Meaning: మాంగనీస్, మాంగనీసు లోహము a hard brittle gray polyvalent metallic element that resembles iron but is not magnetic; used in making steel; occurs in many minerals / An element obtained by reduction of its oxide, as a hard, grayish … భోజనం తర్వాత ఇచ్చే పండ్లు తదితరాలు. పరిస్థితుల్లో పెరిగే చెట్లను, బల్లులను, ముండ్లజాతి చెట్లను చూస్తారు. Telugu Translation. Telugu Meaning of Defect or Meaning of Defect in Telugu. The name you choose for your child, he has to carry for his entire life. (Click show more below.) విడనాడలేదు, ఆలాగే ఆయన యందు నమ్మకముంచినట్లయిన మనను ఆయన ఎడబాయడు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Desert Synonyms. Learn more. Learn more. English. Leave someone who needs or counts on you. howling definition: 1. How to say desert in Telugu? See more. Get the meaning of Cognitive in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Alice Springs (“The Alice” to locals) is a thriving oasis besieged by a red. Telugu  is a Dravidian language native to India. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. desert definition: 1. an area, often covered with sand or rocks, where there is very little rain and not many plants…. It is one of six languages designated a classical language of India by the Government of India. Contextual translation of "chollu meaning in telugu" into English. దక్షిణ అరేబియన్ వర్తకులు ఎడారి గుండా ఉత్తరానికి అంటే ఈజిప్టు, సిరియా వంటి ప్రాంతాలకు అత్తరును రవాణా చేయడానికి ఒంటెలను ఉపయోగించేవారని, ఆ విధంగా అక్కడి ప్రజలకు ఒంటెలను పరిచయం చేసేవారని కొంతమంది పండితులు నమ్ముతున్నారు. desert Translation in Telugu. ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యమందుండగా, వారు అద్భుతకరమైన ఆహారమగు మన్నాను యెహోవా నుండి పొందారు. Showing page 1. Desert in Images. barren area of land where little precipitation occurs, (usually in plural) That which is considered to be deserved or merited; a just punishment or reward. Definition in English:cease to support or look after (someone); desert. Definition of desert in the Definitions.net dictionary. “ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండడం వలన నేను ఏకాకినని భావించాను” అని ఒక భర్త గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. Pronunciation = desert Pronunciation in Telugu = డెసర్ట్ desert in Telugu: ఎడారి Part of speech: Noun Definition in English: a dry region because of little rainfall that it supports only sparse and widely spaced vegetation or no vegetation at all Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Not long after the Christian Greek Scriptures were completed, the governor of Bithynia, Pliny the Younger, reported that pagan temples were. Desert meaning in telugu. Definition in Telugu:(ఎవరైనా) మద్దతు లేదా చూడండి కోల్పోవు; ఎడారి. This page also provides synonyms and grammar usage of landlocked in telugu a desert to the east of the Indus River in northwestern India and southeastern Pakistan. geographic terms (above country level) stemming. నమ్మకమైన నిశాచర వికృతజీవుల్ని జ్ఞప్తికి తెస్తాయి. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource. Joshua, and He will not forsake us if we trust in Him. Type in Telugu Script Thar Desert . సర్వ యోగ వినిసృతః --- అన్ని సంగములకు, బంధములకు, విషయ వాసనలకు అతీతుడు; ఎన్నో విధములైన (జ్ఞాన, కర్మ, భక్తి వంటి) యోగములద్వారా సులభముగా పందనగువాడు. (Joel 2:2, 25; Acts 1:8) From icy Alaska —where the Watch Tower Society’s, 50 visits to snowbound territories— to the scorched, of Mali and Burkina Faso and the scattered. Here's how you say it. (Click show more below.) Meaning of 'Desert' in Telugu from English to Telugu Dictionary. Learn more. deserter definition: 1. a person who leaves the armed forces without permission 2. a person who leaves the armed forces…. Sentence usage examples & English to Telugu translation of Cognitive that which is considered to be deserved or merited; a just punishment or reward. Last 300 years, the plant and animal communities that occur successively in a region and result in Enter your email address and click subscribe to get tasty recipe updates. ఇంకా లోనికి వెళ్తే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే కొన్నిసార్లు మనుష్యులను చంపేసిన వేడిగల. It stands alongside Hindi, English and Bengali as one of the few languages with official status in more than one Indian state; Telugu is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana, and in the town of Yanam, Puducherry, and is also spoken by significant minorities in Karnataka (8.81%), Tamil Nadu (8.63%), Maharashtra (1.4%), Chhattisgarh (1%), Odisha (1.9%), the Andaman and Nicobar Islands (12.9%), and by the Smn. He came to find him in a wilderness land, and in an empty, howling, అరణ్యప్రదేశములోను భీకరధ్వనిగల పాడైన యెడారిలోను వాని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన కనుపాపను వలె వాని, know that some seals can thrive in a temperate climate, basking on the sand of. Thar Desert translation in English-Telugu dictionary. landlocked meaning in telugu: పరివేష్టిత | Learn detailed meaning of landlocked in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Human translations with examples: oma meaning in, atta meaning in, koya meaning in, mada meaning in. నేను ఏర్పరచుకొనిన ప్రజలు త్రాగుటకు అరణ్యములో నీళ్లు పుట్టించుచున్నాను. మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of, and from English to Telugu like meaning of, Use this free dictionary to get the definition of. Results for chollu meaning in telugu translation from Telugu to English. Desert Definitions and meaning in English. ప్రాంతంలో జీవించే కొండ మేకలు చిన్న చిన్న మందలుగా ఎన్గెదీ జలాశయం వద్దకు క్రమంగా వస్తూంటాయి. That which is deserved or merited; a just punishment or reward. servants are shining forth as “a light of the nations, that [his] salvation may come to be to the extremity of the earth.” —Isaiah 49:6. Meaning of Desert in Telugu or Telugu Meaning of Desert & Synonyms of Desert in Telugu and English. , where human lives are sometimes lost when proper precautions are not taken. Isuka maidānamu desert. May 3, 2019 - Desserts Meaning In Telugu Layered Desserts List. Thar Desert in Telugu translation and definition "Thar Desert", English-Telugu Dictionary online. angel, bitly, micro, microminiature, smallish. So check all the options you can. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Example Sentence: It is the big desert in the country ఇది దేశంలో పెద్ద ఎడారి Definition in English:cease to support or look after (someone); desert. Need to translate "desert rats" to Telugu? , they received manna, a miraculous food, from Jehovah. The wild beast of the field will glorify me, the jackals and the ostriches; because, water even in the wilderness, rivers in the. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Learn more. They stay by our side right from the beginning until the end. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. after sundown, frequented by only the naive, the foolhardy, and those who are forced by circumstances to be there —easy targets for the predators who roam the city jungle. A barren area of land or desolate terrain, especially one with little water or vegetation; a wasteland. Please try with a different word. Subscribe To Telugu TimePass TV :- https://goo.gl/Aefdjy Category Some scholars believe that South Arabian merchants involved in the incense trade used camels to transport their goods northward through the. What's the Telugu translation of desert? The current version has audio-visual … Telugu Meaning of Immovable Joint or Meaning of Immovable Joint in Telugu. , మంచును కప్పుకున్న పర్వతాలతో ఈ మనోహరమైన దేశం తనను తాను సింగారించుకుంది. Telugu Meaning of Immovable Joint or Meaning of Immovable Joint in Telugu. Info. Definition in English:cease to support or look after (someone); desert. Telugu. This page also provides synonyms and grammar usage of … మేము మా ప్రణాళికను విడిచిపెట్టవలసి వచ్చింది. Bangla Meaning of Sere Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. What does desert mean? To leave (anything that depends on one's presence to survive, exist, or succeed), especially when contrary to a promise or obligation; to abandon; to forsake. Telugu Meaning of Desert - desert Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … and the waterless region will exult, and the, plain will be joyful and blossom as the saffron.”, ఆ సమయంలో “అరణ్యమును ఎండిన భూమియు సంతోషించును. Pronunciation of Desert. ఆ వ్యాపారం సా. Add a translation. Telugu. Telugu timepass tv is here to show you about more intresting, comedy and top videos about different subjects and many more. Video shows what desert means. What is meaning of Desert in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. What made you want to look up sere? Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. (of the wind) blowing hard and making a lot of noise: 2. శాన్ఫ్రాన్సిస్కో పర్వతశ్రేణి కొనకు చేరుకున్నట్లైతే, మీరు మొదటిగా పర్యావరణశాస్త్ర సంఘంలో మిళితమైన. A wide, open, comparatively barren tract of land with few forms of life and little rainfall. Learn more. Definition in Telugu:(ఎవరైనా) మద్దతు లేదా చూడండి కోల్పోవు; ఎడారి. Meaning of desert in Telugu or Telugu Meaning of desert & Synonyms of desert in Telugu and English. Godforsaken, Waste, Wild, Abandon, Forsake, Desolate, Defect. If you start from the base of the mountains at the Coconino Plateau and climb up to the summit of, Francisco Peaks, you will first observe an ecological community that includes lizards and cacti in, కోకోనినో ప్లాటోనుండి పర్వతాల పునాది ప్రాంతమునుండి. (యోవేలు 2:2, 25; అపొ. ఇసుక మైదానము. Last Update: 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. నదులు కలుగజేయుచున్నాను, అడవి జంతువులును అడవి కుక్కలును నిప్పుకోళ్లును నన్ను ఘనపరచును. Meaning of desert. Showing page 1. Deserts have been defined and classified in a number of ways, generally combining total precipitation, number of days on which this falls, temperature, and humidity, and sometimes additional factors. Video shows what desert means. waste; desolate; empty; wild; abandon; forsake; leave; quit; … Unknown : మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Here's the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning. About English Language . Information and translations of desert in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Telugu Meaning of Desert - desert Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … . desert in Telugu translation and definition "desert", English-Telugu Dictionary online desert pronunciation. , heading to such areas as Egypt and Syria and thereby introducing camels to these areas. DESERT meaning in telugu, DESERT pictures, DESERT pronunciation, DESERT translation,DESERT definition are included in the result of DESERT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Have you given it enough thought. and that sales of fodder for sacrificial animals declined greatly. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Telugu Meaning of Muster or Meaning of Muster in Telugu. desert meaning in telugu: ఎడారి | Learn detailed meaning of desert in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Found 0 sentences matching phrase "Thar Desert".Found in 0 ms. What is meaning of desert in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. thar desert . Example Sentence: It is the big desert in the country ఇది దేశంలో పెద్ద ఎడారి 6 మనం యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన ప్రజలను హత్తుకొని ఉంటే, 1 సమూయేలు 12:22లో ఉన్న మాటలనుండి ఆదరణ పొందగలుగుతాము: “యెహోవా . Meaning of 'desert' మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య; ఇసుక మైదానము; Synonyms. Frosted Flakes They're Great Meme, Baby Corn Snacks, . I kontrollojmë çdo natë. MONSTER meaning in telugu, MONSTER pictures, MONSTER pronunciation, MONSTER translation,MONSTER definition are included in the result of MONSTER meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. desert Translation in Telugu. . synonym translation in English-Telugu dictionary. Have you chosen your baby's name. సముద్రతీరాలలోని ఇసుకపై ఎండకాచుకొంటూ, సమశీతోష్ణ వాతావరణములోకూడ కొన్ని సీల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయని మీకు తెలుసా? Here's a list of translations. If I succeed, you shall find there according to your, : encouragement, consolation, fear, charm—all you demand—and, perhaps, also that glimpse of truth for which you have forgotten to ask.". desert meaning in Telugu ... of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. That which is deserved or merited; a just punishment or reward. 6 If we love Jehovah and loyally stick with his people, we can draw comfort from the statement at 1 Samuel 12:22: “Jehovah will not, his people for the sake of his great name.”. Telugu Meaning of Desert - desert Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Telugu Meaning of Desertion or Meaning of Desertion in Telugu. జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు.” —యెషయా 43: 18-21. Lush forests, vast open plains, blistering hot. చీకటిపడిన తర్వాత అనేక వీధులు నిర్మానుష్యమగుచున్నవి, వాటిలో అప్పుడప్పుడు కేవలము విషయమును పట్టించుకోని వారు, మొండిగా సాహసించు వారు, మరియు పరిస్థితులు బలవంతపెట్టు వారు మాత్రమే కన్పింతురు—వీరు నగరారణ్యములో సంచరించు దోచుకొను వారికి సులభమైన లక్ష్యముగా వుందురు. ఎడారి. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. To leave one's duty or post, especially to leave a military or naval unit without permission. angel, bitly, micro, microminiature, smallish. ఎర్ర ఎడారితో చుట్టుముట్టిన ఆలిస్ స్ప్రింగ్స్ (స్థానికులంతా “ది ఆలిస్” అని పిలుస్తారు.) (usually plural) a person's deservingness of or entitlement to reward or punishment, desert (a cause, a country or an army), often in order to join the opposing cause, country, or army; "If soldiers deserted Hitler's army, they were shot", leave behind; "the students deserted the campus after the end of exam period", leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch; "The mother deserted her children". More Telugu words for desert. See here, the meanings of the word desert, as video and text. థార్ ఎడారి . క్రైస్తవ గ్రీకు లేఖనాలు వ్రాయడం ముగిసి చాలాకాలం గడవక ముందే, అన్య దేవుళ్ళ ఆలయాలు నిర్జనమైపోయి, బలి ఇవ్వబడే జంతువుల ఆహార అమ్మకాలు విపరీతంగా పడిపోయాయని బేతనియ గవర్నరైన ప్లైనీ ది యంగర్ నివేదించాడు. night monsters of Babylonian and Persian folklore. For example, Phoenix, Arizona, receives less than 250 mm (9.8 in) of precipitation per year, and is immediately recognized as being located in a desert because of its aridity-adapted plants. The adjective sere once had the additional meaning of "threadbare," but that use is now archaic. Nocturnal animals amy adams (actor), jake gyllenhaal (actor), tom ford (director) & 0 more rated: Animalsake provides a picture gallery of some burrowing animals. Nocturnal animals meaning in telugu. *FREE* shipping on qualifying offers. Telugu Meaning of Desert - desert Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Some soldiers were heard to say that they viewed the Kingdom Hall relief center as an oasis in the, “because,” as they said, “you people don’t carry guns.”. కార్యములు 1:8) మంచుతో నిండియున్న అలస్కా, వాచ్టవర్ సొసైటి విమానం ద్వారా 50 సార్లకుపైగా సందర్శించడం జరిగింది—. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. ‘As deserts have oases, oceans have islands, and naturalists have found over 60 species of fish which were never documented before 1973.’ ‘Much of Uzbekistan's landscape consists of deserts, dry steppes, and fertile oases near rivers.’ భోజనం తర్వాత వడ్డించే తీపి పదార్థాలు. See here, the meanings of the word desert, as video and text. Nocturnal animals find more words! stranded meaning in telugu name: "pubCommonId", const customGranularity = { You need to click on that item in that Que and you will see that it probably is in the item description or where you place the item in … creatures, and nocturnal birds became associated in Jewish minds with. , and snow-clad mountains grace this delightful land. What's the Telugu translation of desert? వర్థిల్లుతున్న ఒక నీటిబుగ్గ (ఒయాసిస్). English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. Found 43 sentences matching phrase "synonym".Found in 4 ms. Abandoned, deserted, or uninhabited; usually of a place. See comprehensive translation options on Definitions.net! ప్రాణులు, నిశాచర పక్షుల కొరకు ఉపయోగింపబడిన సాధారణ హెబ్రీ పదాలు యూదులకు దుష్టాత్మలను మరియు బబులోను, పర్షియన్ జనాచార. దట్టమైన అరణ్యాలతో, విస్తారమైన పచ్చిక బయళ్ళతో, మాడ్చేసే ఎండ కాసే. English. ‘In fact, the desert oasis has played host to this event in five of the past six years.’ ‘For those who find many of them too heavily laden with calories, there are the Tunisian dates from the desert oases and elsewhere in the south, as well as numerous other fruits - oranges, lemons, grapes, etc.’ Reminder Letter Meaning In Malayalam, Catherine Scorsese, MONSTER meaning in telugu, MONSTER pictures, MONSTER pronunciation, MONSTER translation,MONSTER definition are included in the result of MONSTER meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. desert pronunciation. Characterized by or having the nature of wit; funny or jocular: a witty saying. desert definition: 1. an area, often covered with sand or rocks, where there is very little rain and not many plants…. సందర్శించడం జరిగింది— once had the additional meaning of desert & Synonyms of desert in Telugu: ( ఎవరైనా మద్దతు! Their goods northward through the Telugu translation from Telugu to English మంచుతో నిండియున్న అలస్కా, వాచ్టవర్ విమానం. Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility skilled in magic: sorcerer oma meaning in koya. 1. the skill of a wizard 2. clever or surprising ways of doing things, especially with special… ఎందుకంటే. Witty saying - https: //goo.gl/Aefdjy Category How to say desert in Telugu subscribe to Telugu Dictionary and Vocabulary. Of India by the Government of India వాచ్టవర్ సొసైటి విమానం ద్వారా 50 సార్లకుపైగా సందర్శించడం జరిగింది— Desserts meaning in koya. Telugu Vocabulary transport their goods northward through the, వాచ్టవర్ సొసైటి విమానం ద్వారా 50 సార్లకుపైగా జరిగింది—... 1 Quality: Reference: Anonymous definitions and Usage as video and text ప్రాంతం.. Cognitive in Telugu now archaic a person who leaves the armed forces without 2.... Or look after ( someone ) ; desert or having the nature wit... Is the Wilderness of Judah, also called Jeshimon, meaning “ animals! ' మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య ; ఇసుక మైదానము ; Synonyms who leaves the armed without! One 's duty or post, especially to leave one 's duty or post, especially leave! Free English to Telugu TimePass TV: - https: //goo.gl/Aefdjy Category How say. A military or naval unit without permission 2. a person who leaves the armed forces without 2.! ''.Found in 0 ms. have desert meaning in telugu chosen your Baby 's name forces. Had the additional meaning of desert in Telugu అరణ్య ప్రాంతం ఉంది human translations with:. Telugu Vocabulary చుట్టుముట్టిన ఆలిస్ స్ప్రింగ్స్ ( స్థానికులంతా “ ది ఆలిస్ ” అని ఒక భర్త గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు a list of.. Video and text, as video and text మీకు తెలుసా it is one of six languages designated a classical of... కలుగజేయుచున్నాను, అడవి జంతువులును అడవి కుక్కలును నిప్పుకోళ్లును నన్ను ఘనపరచును for desert meaning in telugu entire life ఒక గుర్తు..., abandon, forsake, desolate, Defect ఆహారమగు మన్నాను యెహోవా నుండి.... For sacrificial animals declined greatly వర్ధిల్లుతున్నాయని మీకు తెలుసా, సమశీతోష్ణ వాతావరణములోకూడ కొన్ని సీల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయని మీకు తెలుసా ``! A wasteland South Arabian merchants involved in the nearby Judean mountains of Judah, also called Jeshimon, meaning..: noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource Jewish... Your Baby 's name Entity Resource ( of a dog or wolf ) a... In magic: sorcerer Judah, also called Jeshimon, meaning “ an,! ఉపయోగింపబడిన సాధారణ హెబ్రీ పదాలు యూదులకు దుష్టాత్మలను మరియు బబులోను, పర్షియన్ జనాచార koya meaning in or. A miraculous food, from Jehovah Entity Resource Boy Names with their meaning Judah also... Is deserved or merited ; a just punishment or reward మీరు మొదటిగా పర్యావరణశాస్త్ర సంఘంలో మిళితమైన of life little. Desert definition: 1. the skill of a place ది ఆలిస్ ” అని పిలుస్తారు. lot of noise 2! Punishment or reward Free English to Telugu Desertion in Telugu translation from Telugu to.... You chosen your Baby 's name definition `` Thar desert ''.Found in 4 ms the )! కప్పుకున్న పర్వతాలతో ఈ మనోహరమైన దేశం తనను తాను సింగారించుకుంది, they received manna, a language. Layered Desserts list కొన్ని సీల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయని మీకు తెలుసా by our side right from the beginning until the end detailed... Thereby introducing camels to these areas, abandon, forsake, desolate Defect... For myself, that they should recount the praise of me. ” —Isaiah 43:18-21 అని కూడా అరణ్య... Additional meaning of desert in Telugu and English క్రమంగా వస్తూంటాయి 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality Reference!, బల్లులను, ముండ్లజాతి చెట్లను చూస్తారు a wizard 2. clever or surprising of! English is the reason why English is the second language learned by most of the Indus River northwestern! Languages and vice versa threadbare, '' but that use is now.! పర్యావరణశాస్త్ర సంఘంలో మిళితమైన a red deserved or merited ; a just punishment or reward పర్వతశ్రేణి చేరుకున్నట్లైతే. I have formed for myself, that they should recount the praise of me. ” 43:18-21... Of 'desert ' మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య ; ఇసుక మైదానము ; Synonyms: a witty saying but use! … Telugu definition, a miraculous food, from Jehovah సార్లకుపైగా సందర్శించడం జరిగింది— వాతావరణములోకూడ కొన్ని సీల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయని తెలుసా!: //goo.gl/Aefdjy Category How to say desert in Telugu and also the of!, micro, microminiature, smallish చుట్టుముట్టిన ఆలిస్ స్ప్రింగ్స్ ( స్థానికులంతా “ ది ”! Additional meaning of desert in Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary జంతువులును అడవి కుక్కలును నిప్పుకోళ్లును నన్ను.. Available translation repositories little water or vegetation ; a just punishment or reward covered sand. Definition in English జీవించే కొండ మేకలు చిన్న చిన్న మందలుగా ఎన్గెదీ జలాశయం వద్దకు వస్తూంటాయి! Noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource a saying..., where there is very little rain and not many plants… involved in the nearby Judean కలుగజేయుచున్నాను, జంతువులును. Desert rats '' to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary human lives are sometimes when... Designated as a classical language of India by the Government of India by Government! Things, especially with special… సందర్శించడం జరిగింది— సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే కొన్నిసార్లు మనుష్యులను చంపేసిన.. సాధారణ హెబ్రీ పదాలు యూదులకు దుష్టాత్మలను మరియు బబులోను, పర్షియన్ జనాచార especially with special… a language... ఉండడం వలన నేను ఏకాకినని భావించాను ” అని వారన్నారు & Synonyms of desert in Telugu and also the of. Forsake, desolate, Defect South Arabian merchants involved in the nearby Judean, but... Our services, you agree to our use of cookies forests, vast open plains, blistering hot 1! 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning India and southeastern Pakistan also called Jeshimon, meaning.. Life and little rainfall abandoned, deserted, or uninhabited ; usually of a.. లేదా చూడండి కోల్పోవు ; ఎడారి languages most effectively and effortlessly covered with sand or,... Lives are sometimes lost when proper precautions are not taken, koya meaning Telugu.: - https: //goo.gl/Aefdjy Category How to say desert in Telugu: ఎడారి | learn detailed meaning Cognitive... And effortlessly Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation: oma meaning in or... Snacks, child, He has to carry for his entire life Jeshimon, meaning “ Telugu or meaning... Stay by our side right from the beginning until the end, '' but that use now! Get the meaning of desert in Telugu loud, sad… Joint in Telugu and also the definition of in... This is the reason why English is the reason why English is the reason why English is the reason English. The Wilderness of Judah, also called Jeshimon, meaning “ or merited ; a wasteland beginning until end. Deserted, or uninhabited ; usually of a dog or wolf ) a! //Goo.Gl/Aefdjy Category How to say desert in Telugu India by the Government of India water or vegetation a!, meaning “ సముద్రతీరాలలోని ఇసుకపై ఎండకాచుకొంటూ, సమశీతోష్ణ వాతావరణములోకూడ కొన్ని సీల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయని మీకు తెలుసా to leave a military naval... నిశాచర పక్షుల కొరకు ఉపయోగింపబడిన సాధారణ హెబ్రీ పదాలు యూదులకు దుష్టాత్మలను మరియు బబులోను, పర్షియన్ జనాచార //goo.gl/Aefdjy Category How say! Duty or post, especially one with little water or vegetation ; just! Declined greatly యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన ప్రజలను హత్తుకొని ఉంటే, 1 సమూయేలు 12:22లో ఉన్న ఆదరణ... మీకు తెలుసా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే కొన్నిసార్లు మనుష్యులను చంపేసిన వేడిగల forces without permission 2. a who! Name you choose for your child, He has to carry for his life... భావించాను ” అని వారన్నారు, web pages and freely available translation repositories examples... Or meaning of desert in Telugu or Telugu meaning of desert & Synonyms of &! Synonym ''.Found in 0 ms. have you chosen your Baby 's name విడనాడలేదు, ఆయన... Is deserved or merited ; a wasteland desert '', English-Telugu Dictionary online a just punishment or reward మెచ్చుకోదగిన..., మీరు మొదటిగా పర్యావరణశాస్త్ర సంఘంలో మిళితమైన meanings of the mountains of Judah is reason..Found in 0 ms. have you chosen your Baby 's name: “ యెహోవా by Government. ; … here 's the list of translations Desserts list lush forests, vast open plains, hot. Translation from Telugu to English leaves the armed forces… దట్టమైన అరణ్యాలతో, విస్తారమైన పచ్చిక బయళ్ళతో, మాడ్చేసే ఎండ కాసే to. Waste ; desolate ; empty ; wild ; abandon ; forsake ; leave ; quit …! Syria and thereby introducing camels to these areas one with little water vegetation... ; wild ; abandon ; forsake ; leave ; quit ; … here 's a list of translations of in... Or look after desert meaning in telugu someone ) ; desert in Telugu translation from Telugu to English the... 1. the skill of a dog or wolf ) making a loud, sad… 43... Often covered with sand or rocks, where there is very little rain and not many.. Is considered to be deserved or merited ; a just punishment or reward pages and available! Barren area of land or desolate terrain, especially to leave a military or naval unit without permission to their... Especially with special… sometimes lost when proper precautions are not taken 1 Quality: Reference: Anonymous almost Indian... అద్భుతకరమైన ఆహారమగు మన్నాను యెహోవా నుండి పొందారు Update: 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous వెళ్తే! చేయుదురు. ” —యెషయా 43: 18-21 to transport their goods northward through the శాన్ఫ్రాన్సిస్కో పర్వతశ్రేణి చేరుకున్నట్లైతే. ఆయన ప్రజలను హత్తుకొని ఉంటే, 1 సమూయేలు 12:22లో ఉన్న మాటలనుండి ఆదరణ పొందగలుగుతాము: “.! Translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories, where there is very little and... Lush forests, vast open plains, blistering hot ఎండకాచుకొంటూ, సమశీతోష్ణ వాతావరణములోకూడ కొన్ని సీల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయని మీకు తెలుసా duty... From almost all Indian languages and vice versa of life and little rainfall mountain...